Kvůli čemu ráno vstáváte?

Kvůli čemu večer nespíte?

O čem sníte?

Co chcete ve svém životě jinak?

Co pro změnu uděláte?

Individuální životní koučink

Tato forma koučování je vhodná především pro ty, kteří se chtějí dlouhodobě a intenzivně věnovat svému osobnímu rozvoji či osobním projektům. Individuální životní koučink probíhá formu pravidelných setkáních obvykle ve frekvenci dvakrát či čtyřikrát měsíčně. Obsah, rozsah a cíle koučování se stanovují na základě potřeb a přání klienta.

Kvůli čemu ráno vstáváte?

Kvůli čemu večer nespíte?

O čem sníte?

Co chcete ve svém životě jinak?

Co pro změnu uděláte?

Individuální životní koučink

Tato forma koučování je vhodná především pro ty, kteří se chtějí dlouhodobě a intenzivně věnovat svému osobnímu rozvoji či osobním projektům. Individuální životní koučink probíhá formu pravidelných setkáních obvykle ve frekvenci dvakrát či čtyřikrát měsíčně. Obsah, rozsah a cíle koučování se stanovují na základě potřeb a přání klienta.

Životní koučink přináší:

 • Vyjasnění životních cílů a životní vize.
 • Uvědomění si a lepší využití svých zdrojů energie.
 • Propojení vize s realitou.
 • Vysokou motivaci k dosahování Vašich cílů.
 • Uvolnění a naplnění Vašeho potenciálu.
 • Vyšší životní spokojenost a seberealizaci.

Typické situace pro životní koučink:

 • Chci si ujasnit, kam jít dál ve svém životě.
 • Nestíhám a chci více času pro svůj osobní život.
 • Přemýšlím o nové kariéře a hledám něco, co má pro mne smysl.
 • Chci  si udělal pořádek ve svých osobních projektech a úspěšně je zvládnout.
 • Chci změnit některé své neefektivní návyky.

Jak životní koučink probíhá

Na začátku naší spolupráce společně určíme cíle, které chcete  za pomocí kouče dosáhnout. V další fázi společně prozkoumáváme možnosti, vedoucí k dosažení cíle,  vnitřní a vnější  bariéry, které by dosažení cíle mohly ohrozit a nakonec vybereme nejlepší možné cesty, vedoucí k dosažení cíle.

Kouč zde vystupuje v roli průvodce, motivátora a experta na proces vnitřní tvořivé práce, nepřináší tedy hotová řešení, ale pomáhá klientovi si najít jeho vlastní nejlepší  způsob k dosažení cílů.

Na začátku každého koučování je vhodné si ověřit, zda Vám tento způsob osobního rozvoje vyhovuje a zda si také „sednete“ se svým budoucím koučem.  Na úvodní schůzce si během prvních třiceti minut vyjasníme vzájemná očekávání a pravidla spolupráce. Poté následuje úvodní koučovací hodina, na jejíž konci se rozhodnete, zda chcete ve spolupráci pokračovat. Nedojde-li k dohodě o spolupráci, úvodní hodinu Vám nebudu účtovat

I když proces koučinku má své zákonitosti, vždy plně respektuji individualitu každého klienta, a proto se koučovací sezení různých klientů mohou lišit. Pro úspěch v koučinku je nezbytná sehranost a vysoká míra spolupráce klienta a kouče – oba se na něm podílejí stejnou měrou a jeden bez druhého požadovaných výsledků dosáhnout nemohou.

Budeme tedy spolu hodně diskutovat, odpovídat na otázky, vzájemně si naslouchat a rozebírat různé možnosti, zamýšlet se nad návrhy řešení, plánovat další postup.  Učit se, zkoušet a experimentovat a zaujímat nová stanoviska a perspektivy.

Máte zájem o životní koučink?

Cesta dlouhá tisíce mil začíná prvním krokem. Vykročte ještě dnes.