Jak funguje online koučink a terapie?

Jak funguje online koučink a terapie?

Jaké jsou benefity a možné nevýhody online koučinku a terapie? Dokáže být online koučink stejně efektivní jako osobní setkání? „Jako klient bych se nikdy nezúčastnila online terapie ani koučinku. Je to takové neosobní.“ Odpověď kamarádky Martiny na moji anketu, jak se...
Let budiž pochválen

Let budiž pochválen

Občas přemýšlím, jak souvisí schopnost létat s psychickým a duchovním rozvojem. Obyčejní smrtelníci zůstávají na zemi. Odvážní létají aerolinkami. Ještě odvážnější skáčou padákem a létají balónem. Ti se silnou touhou, vůlí a špičkovými výsledky v testech se mohou...
Teror ranních ptáčat

Teror ranních ptáčat

Skřivan a sova jsou vžitá označení pro rozdílné chronotypy, která prezentují náš přirozený vnitřní rytmus. Co ale obnáší být sovou nebo skřivanem? A dá se to vůbec změnit? Každý z nás si nese v sobě vnitřní hodiny, které řídí a odměřují změny v jeho denním cyklu....
Temná triáda naší duše

Temná triáda naší duše

Které vlastnosti jsou nositeli zla? Temná triáda zní jako název béčkového akčního filmu. Ve skutečnosti se jedná o koncept, se kterým přišli psychologové Delroy Paulhus a Kevin Williams v roce 2002. Je to souhrnné označení pro tři dimenze osobnosti,...
Jak se vybuduje návyk

Jak se vybuduje návyk

Náš mozek má rád vyšlapané cestičky. Psychologové definují návyk jako naučenou sekvenci chování, která se automaticky spustí v rámci určitého kontextu. Jakmile se tak stane, přestáváme kontrolovat své chování vůlí a jedeme v podstatě na autopilota. Na jednu stranu...
Jak investovat svou energii

Jak investovat svou energii

V 70. letech se v mateřské školce při Stanfordské univerzitě uskutečnil jednoduchý experiment. Vědci před děti položili na stůl jeden bonbón a sdělili jim, že pokud vydrží a snědí ho až za čtvrt hodiny, dostanou bonbóny dva. Asi třetina dětí neváhala a bonbón snědla...