Jaké jsou benefity a možné nevýhody online koučinku a terapie?

Dokáže být online koučink stejně efektivní jako osobní setkání?

„Jako klient bych se nikdy nezúčastnila online terapie ani koučinku. Je to takové neosobní.“ Odpověď kamarádky Martiny na moji anketu, jak se lidé dívají na možnost terapie po internetu, byla pro českou realitu dlouho vypovídající. Terapie a koučink se realizovaly především formou osobních setkání a byla zde jasná preference terapeutů a koučů i jejich klientů. Doba koronavirová mnohé změnila a mnozí z nás byli donuceni přesunout své aktivity do virtuálního prostoru. A překvapivě to podle zkušeností mnoha kolegů i klientů funguje docela dobře.

Jak on-line koučink vidí odborníci

Práci online miluji“, říká koučka Iveta Clarke .„Dokazuje, že lze pracovat s energetickým polem i mimo fyzickou přítomnost, a že je nám k dispozici prostřednictvím našeho soustředění. Klienta vnímám úžeji, blíže, zjemňuji své soustřední. Mám s online koučinkem vynikající výsledky.“

Podobně to vidí i Michal Ondráček: „Jako kouč jsem původně koukal přes prsty na online koučink, než jsem se dozvěděl, jaké procento se ho realizuje v USA. Poté co jsem měl několik klientů jen přes telefon, jsem zjistil, že jsem více koncentrovaný bez vizuálních vjemů. A naopak lépe vnímám změny v tónu hlasu, pomlky atd. Pozitivně reagovali i klienti, cítili se více v bezpečí. Takže online koučink, proč ne, možná dokonce s vypnutým obrazem.“

Také gestalt terapeut Marian Chrasta vidí v online terapii spíše benefity: „Probírali jsme s kolegy, kde vidíme přínosy online terapie. Klienti jsou mnohem uvolněnější, když jsou v domácím prostředí. Vidíme klientům z blízka do tváře a díky tomu lépe rozpoznáváme emoce.Jde se přímo k věci  a terapie tak může být efektivnější. Mně se zatím zdá, že jsem více přímý, když klient není se mnou v místnosti… „

 „Zkušenost minulých měsíců mne jednoznačně přiměla akceptovat online synchronní komunikaci s klientem jako plnohodnotnou variantu k osobnímu setkání“, hodnotí interní koučka a trenérka Alena Zímová. „Každé má svá pro a proti. Jednoznačnou výhodou osobního setkání s klientem (a zejména jde-li o první kontakt) je rychlejší raport, vytvoření vztahu s klientem, soustředění na něj a přítomnost všech atributů komunikace orientované na člověka, které Vám online vezme, či do určité míry omezí. Výhodou online je úspora času, nákladů, nabídka velké flexibility a dostupnosti setkání pro klienta, které mohou být pro něj v dané situaci klíčové. Pokud mluvíme o skupinových aktivitách, je online náročnější na udržení pozornosti účastníků a také musíte jednoznačně disponovat kvalitním připojením. Jakékoliv technické zakolísání (obraz, zvuk) vám práci rozbije či minimálně znesnadní. Ale na závěr pro mne raději online než týmová aktivita face to face v rouškách. Nikdy nezapomenu na ten tým, podobající se v rouškám maskovaným banditům z westernů, kdy z výrazu tváře se nedalo tušit nic, dlouhou dobu ani to, zdali jsou ochotni pracovat na svém rozvoji.“

„Pro mě je online větší výdej energie“, říká marketingová čarodějnice Madla Čevelová. Napojovat se na člověka přes dráty je náročnější. Mám zkušenost i s terapiemi, jako je EFT. U těch je super, že to jde bez obrazu. Pro klienta je to mnohem větší bezpečí a soustředění. Klasický koučink či mentoring ale radši dělám osobně.“

Výhody online koučinku

Mnozí terapeuti a koučové si pochvalují i pohodlí, spojené s online setkáváním. Protože se budete účastnit terapeutických sezení  v pohodlí vašeho domova, můžete si často naplánovat terapeutické sezení na časy, které jsou pro vás nejvýhodnější. Jsme v domácím prostředí, můžeme pracovat v teplákách nebo pyžamových kalhotách.

Můžete si vybrat terapeuta či kouče z jiného města či jiné země. Terapeuti, kteří léčí pouze pacienty online, pravděpodobně mají nižší režijní náklady, jako je pronájem kancelářských prostor. Online terapie proto může být cenově dostupnější. Je to také alternativa pro jednotlivce, kteří nejsou schopni opustit svůj domov například z důvodu fyzického nebo duševního onemocnění. Je zde ušetřený čas dopravy na obou stranách.

Někdy ale online terapie přináší zajímavá překvapení. „Už se mi klientkou stalo, že se při online sezení zrovna hodilo se zvednout ze židle, a tak jsme se tam obě potkaly s ne zcela upravenou dolní půlkou“, líčí drobný trapas psycholožka Zuzana.

Nakolik je online terapie zejména ze začátku mino komfortní zónu klienta, záleží na jeho zkušenosti s online technologiemi. Zvláště lidé, kteří běžně v práci používají online nástroje, nemusí vnímat omezení. Podle kouče Petra Horkého to hodně závisí na klientovi a typu koučinku: „Řada lidí si to neumí představit a pak je nadšená, jak to dobře funguje.“

Určitě ale doporučuje online koučink jednou za čas (pokud to jde) prostřídat s osobním setkáním, kde energie proudí neomezeně.“

Nicméně ne vše lze realizovat online. Mnozí koučové a terapeuti vnímají omezení on -line práce zejména v nemožnosti používání některých terapeutických technik. Body-terapie, konstelace nebo jinou aktivitu, která pracuje s tělem a fyzickou přítomností je těžko prostřednictvím internetu realizovatelná. A ve virtuálním prostředí nemůžete nabídnout klientovi nabídnout podpůrné objetí.

Emoce na obrazovce

Jedním z klasických argumentů proti online terapii je tvrzení, že jsme ochuzeni o část komunikačních signálů a vodítek, jako je například držení a řeč těla, která nám klient při setkání tváří v tvář poskytuje a proto nejsme schopni tak kvalitně diagnostikovat. Nicméně praxe ukazuje, že se tato obava nepotvrzuje. Aktuální studie, které by porovnávaly účinnost online terapie s klasickou, nejsou doposud k dispozici a existující starší studie nezohledňují obrovský technologický pokrok, který se v online prostředí odehrál.

Zajímavý důkaz, že nemusíme být v přímém kontaktu s klientem, a přitom dokážeme vnímat velice jemné signály těla, však přinesla americká sociální psycholožka Ammy Cuddy. Ta experimentovala s postoji těla a jejich vlivem na náš hormonální systém. Zjistila, že pokud zaujmeme dominantní pózu, změní se naše hladina některých našich hormonů na úroveň typickou pro vůdce smečky a následně dokážeme udělat na druhé lepší dojem. Zajímavé ovšem bylo, že výsledky se neměnily ani tehdy, když lidé, kteří respondenty hodnotily, se s nimi nepotkali osobně, ale pouze je hodnotili podle videozáznamu.

Je třeba si uvědomit, že ačkoli online terapie je relativně nová disciplína, již několik generací se učíme vnímat emoce prostřednictvím obrazovek. Zatímco tradiční shakespearovský herec musel vyjadřovat své emoce především prostřednictvím póz těla, protože většina diváku neměla šanci mu vidět do tváře, nyní jsme na velkoplošných obrazovkách zvyklí pozorovat a číst ve tvářích herců každé hnutí mysli. Zprostředkování emocí prostřednictvím obrazovek je pro nás přirozené.

Co když někdo naslouchá?

Dalším důležitým aspektem online terapie je bezpečí. Vytvoření důvěrného a chráněného prostoru, ve kterém se klient bude cítit bezpečně, je důležitou součástí práce terapeuta. A zatímco v naší terapeutovně či koučovně máme situaci pod kontrolou, ve virtuálním prostoru je situace zcela jiná. Profesní organizace psychologů, jako například americká APA nebo evropská asociace gestalt terapeutů upozorňují na bezpečnostní rizika internetu a nabádají k velké obezřetnosti ohledně zabezpečení komunikace a výběru aplikace.

Kvůli potenciálnímu porušení soukromí a důvěrnosti si musí terapeut i klienti i využívající online komunikaci být velmi dobře vědomi technologie, kterou používají, a případných omezení, která může mít. Obě strany by měly dělat, co mohou, aby zajistily, že online terapie nezavede do psychoterapeutického vztahu žádné bezpečnostní stresory.

Nicméně realita je taková, že to v našem prostředí zatím bezpečnost a důvěrnost hovoru nikdo moc neřeší a každá šahá po aplikaci, na kterou je zvyklý.

Nový normál?

Koronavirové kriza nás donutila vystoupit ze zóny komfortu a vyzkoušet a naučit se nové věci. Patřím mezi ty, kteří pro setkání s klienty jednoznačně preferovali formát osobních setkání a najednou jsem se musel přepnout do online. Moje zkušenosti jsou podobné jako mých kolegů. Online terapie či koučink mohou být plnohodnotnou náhradou za osobní setkání a při troše kreativity fungují velmi dobře.

Přestože se většina terapeutů a koučů vrátila k praxi osobních setkání, mnozí z nás zařadili online koučink či terapii do svého standardního portfolia a někteří se v online prostředí zabydleli natolik, že je to pro ně převládající způsob práce.

Argumenty pro online terapii či koučink jsou totiž jasné: Dostupnost, pohodlí a efektivita.

Vyberte si formát a rozsah koučování, jaký vám vyhovuje

Individuání životní koučink

Pro všechny, kteří se chtějí dlouhodobě  věnovat svému osobním rozvoji či osobním projektům. Obsah, rozsah a cíle koučování se stanovují na základě potřeb a přání klienta.

Koučovací maraton

Jednorázová  intenzivní půldenní  koučovací setkání. Tento formát je určen všem, kteří mají konkrétní téma na řešení a chtějí se v nich rychle zorientovat  a rychle vykročit vpřed.

On-line koučink

Individuální koučink prostřednictvím on-line aplikací Skype, Zoom nebo Hang Out z pohodlí vaší  kanceláře nebo  domova. 

Máte zájem o on-line koučink?

Dohodněte si termín virtuální schůzky